top of page

NLP Master Practitioner

Wat is NLP?

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren),staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daar vervolgens op reageren. Oftewel het concretiseren van je belevingswereld, van jouw model van de wereld. ​

Jouw beeld van de wereld

Als persoon word je gevormd door de ervaringen en indrukken die je in je leven op doet. Hierdoor kijk je door jouw persoonlijke bril naar de wereld om je heen. Op basis van jouw gedachten en overtuigingen, creëer je zelf jouw eigen beeld van de werkelijkheid, jouw model van de wereld, oftewel jouw eigen waarheid. We denken vaak dat de woorden die we uitspreken voor iedereen hetzelfde betekenen. We staan er echter niet bij stil dat iedere persoon een eigen beeld/ervaring heeft van de wereld om zich heen en daar dus ook zelf woorden en betekenissen aan koppelt. Gevolg daarvan is dat er ooit discussies ontstaan, die inhoudelijk nergens over gaan.

Softwareprogramma op jouw harde schijf

In de basis is ieder mens in staat om echt te genieten van het leven. Als je dit als persoon niet meer kunt, heb je waarschijnlijk iets meegemaakt waardoor er een ander softwareprogramma is gaan draaien op jouw harde schijf (oftewel in je onderbewuste). Daarbij is de eigenschap van het genieten, veranderd in jezelf druk maken.

Jezelf herprogrammeren (oftewel resetten)

Hoe prettig zou het zijn, dat je tot het inzicht komt dat je (soms) bepaalde zaken zelf veel groter of belangrijker maakt in je leven dan ze eigenlijk zijn? En (nog veel belangrijker!) dat het mogelijk is, om je eigen softwareprogramma's weer te herprogrammeren! Met als resultaat dat jij je over die bepaalde zaken niet meer druk maakt, weer kunt genieten, blij bent met jezelf en je aandacht kan besteden aan zaken die er echt toe doen. Hoe mooi is het, om dat proces aan te gaan met jezelf en te versnellen?

Geef (weer) aandacht aan jezelf

Als je niet lekker in je vel zit, kun je jezelf steeds verder verliezen. Wil je de energiestroom naar buiten sprankelend houden, geef dan eerst aandacht aan jezelf. Aandacht is namelijk de basis van alles wat leeft. En die bewuste aandacht begint bij jezelf.

Ben je bewust van je gedachten

Je toekomst creëer je met je eigen gedachten. Als je echter gefocust bent op al je zorgen, verdriet of als je vol zit met oordelen en beperkende overtuigingen, werkt het ook, maar dan precies omgekeerd, dan trek je tegenvallers aan.

Benoem wat je wil, in plaats van wat je niet wil

Door juist zo helder en positief mogelijk je eigen toekomst en bijbehorende doelen voor te stellen, datgene wat jij wilt ervaren, werp je als het ware een anker de toekomst in. Door zo’n anker plaats je een stip op de horizon en bepaal je jouw koers, jouw positieve richting.

bottom of page